Loading Events

Dear scientists,

Between 10-12 August 2018, we are very pleased to invite you to the International Congress of Science, Education and Technology Research hosted by Odessa National I.I. Mechnikov University, Ukraine.

You, recognized scientists, can present your papers on science, education and technology in Turkish, English, Arabic, Russian and Ukrainian at the congress organized in Odessa, Ukraine’s history, language, culture and holiday city.

Abstracts prepared for presentation at the congress will be accepted or rejected after being passed through the refereeing process. The referee and advisory board will make the assessment. This committee consists of competent and talented scientists in their respective fields from various countries.

It is our  desire to have new collaborations and to produce new publications at the congress. The abstracts of the proceedings presented in the congress will be published before the congress in e-book format as ISBN numbered and edited. The full text of the proceeding will be published either free of charge in 2018 in the international magazines selected by the author supporting the congress or for a fee in ERIC, SCOPUS indexed journals or in an e-book prepared by the international publisher after the completion of the refereeing process. The abstract and full texts to be published must be written in English.

We want to see you as a stakeholder in the prestigious scientific environment created by the valuable scientists coming together from various countries of the world to discuss the problems, developments and changes in the world of science, education and technology.

Oral presentation, poster presentation or remote presentation is possible at the congress. Please mark your presentation format on the congress application form.

Participants will receive a certificate of attendance, bag, congress kit and various gifts.

  • Educational Sciences
  • Fine Arts
  • Health and Sports Science
  • Information Technologies and Applied Sciences.
  • International Relations and Economy.
  • Philology
  • Religious Studies
  • Social and Administrative Sciences

Submission of Abstracts Date: 01.12.2017

Submission of Abstracts Deadline: 01.06.2018

Announcement of Accepted Papers: 15.06.2018

Congress Registration and Payment Deadline: 20.06.2018

Announcement  of Congress Program: 01.07.2018

Congress Start Date: 10.08.2018

Congress Completion Date: 12.08.2018

In the International Congress of Science, Education and Technology Research, oral presentation (face to face) is 100 Euro.

Virtual presentations and poster presentation is 50 Euro.

A discount of 25% is applied for the registrations made before 30.04.2018.

All the scientists who prepare the presentation will be given a participation certificate.

The registration fee is based on the presentation. Regardless of the number of o authors, the fee stated above is required for each presentation.

A participant can participate in the congress as long as he or she wishes. After the first presentation, each presentation is charged at 25 euros.

Please pay the registration fee to the account number below.

Name of BankHalk Bankası – Çayeli Branch (RİZE)

Name of account holder: Hasan BASKIN

Account number (IBAN): TR86 0001 2009 6920 0001 0107 86

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi’nde sözlü bildiri veya poster sunumu yapmak mümkündür. Sözlü sunumlar yüz yüze veya sanal olarak yapılabilir. Bu sunumların süresi 15 dakikadır. Her oturumdaki sunumların bitiminde 15 dakikalık soru ve tartışma bölümü planlanmıştır.

Sanal sunumlar için bilim insanlarının sunumlarını bir slayt üzerinden anlattıkları cepheden çekilmiş video görüntülerini göndermeleri ve sunum saatinde telefonlarını açık bulundurmaları gerekmektedir.

Poster sunumunda bulunacak bilim insanlarının belirtilen saatlerde eserlerini sergilemeleri ve konukları bilgilendirmeleri esastır.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu kapsamında 7-9 Nisan 2018 tarihlerinde  Uluslararası Jürili Ödüllü Karma Sanat ve Eğitim Materyalleri Sergisi düzenlenecektir.

Sergi katılım koşulları

1- Sergiye, sanat-tasarım veya eğitim materyalleri alanında özgün tasarımlarla katılım mümkündür.

2-  Her katılımcı en fazla iki (2) eser ile katılabilir.

3- Eserlerin boyutları en fazla 1m2 olmalıdır.

4- Eserler ön başvuru için en az 300 dpi çözünürlüğe sahip bir fotoğrafla (jpeg formatında) en geç 01 Mart 2018 tarihine kadar auibs2018@gmail adresine gönderilmelidir.

5- Eserler, seçici kurul tarafından değerlendirecektir. Sergilenmek üzere seçilmiş eserler, https://saybilder.org/sempozyumlar/  web sitesinden de yayınlanacaktır.

6- Eserlerin aslı en geç 25 Mart 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese ulaşacak şekilde kargo ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.

Dr. Sevda Emlak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Cemalettin Mah. Sulusokak Cad. No:33 Fatih Mehmet Paşa Hanı, Deveciler Hanı) – Tokat

7- Kargo ile gönderilen eserlerde oluşabilecek gecikmelerden, hasarlardan veya kayıplardan Sergi Düzenleme Kurulu sorumlu değildir. Hasar görmüş eserler sergilenmeyecektir.

8- Kargo ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

9- Eserleri sergilenen katılımcılara Katılım Belgesi ve Sergi Kataloğu verilecektir. 

10- Sergi bitiminde ilgililer eserlerini teslim almalıdır. Teslim alınmayan eserler kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Organizasyonumuz sorumlu değildir.

                                                                                                                           Sergi Koordinatörü

                                                                                                                                                                       Dr. Sevda Emlak

                                                                                                                                                  sevda.emlak@gop.edu.tr

SERGİ VE EĞİTİM MATERYALİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Adem İşcan – Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Aysen Soysaldı – Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Burhan Ahmeti – State University of Tetova – (Makedonya)

Prof. Dr. Eshref Qahili – Dezen Hasan Prishtina Dovlet Univerzite (Kosova)

Prof. Dr. Fehim Huskovic – Novi Pazar Devlet Üniversitesi (Sırbistan)

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar – Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Küçük – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa Bulat – Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nihat Beqiri – State University of Tetova (Makedonya)

Prof. Dr. Safet Spahiu – State University of Tetova (Makedonya)

Prof. Dr. Safet Spahui – State University of Tetova – (Makedonya)

Prof. Dr. Zake Prelvukaj – Dezen Hasan Prishtina Dovlet Univerzite (Kosova)

Doç. Dr. Lütfi Kaplanoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Musa Kalaveshi – Dezen AAB Univerzite Prishtina (Kosova)

Doç. Dr. Nora Halimi – State University of Tetova (Makedonya)

Doç. Dr. Ruhi Konak – Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Sultan Karaoğlu – Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Elif Açıl – Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Gamze Yalvaç Hastürk – Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Elitok – Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öznülüer – Erzincan Üniversitesi (Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bilgen – Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Yuliva Tarasiiuk – Odessa Ulusal I.I. Mechnikov Üniversitesi (Ukrayna)

Ar. Gör. Gamze Sülüşoğlu – Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Ar. Gör. Mirza Żupljanin – Internacionalni Univerzitet Novi Pazar (Sırbistan)

Öğr. Gör. Dilek Aydemir – Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Türkiye)

Öğr. Gör. Ebru Ateşok – Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)

Öğr. Gör. Hasan Demirci – Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Öğr. Gör. Neşe Ağkurt – Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Refki Galopeni –Sanatcı (Kosova)

The symposium will accommodate scientists at affordable prices in accredited venues.
Participants from Turkey will be able to travel to Odessa with new identity cards without a passport and visa. We will meet scientists in the Odessa International Airport to help them reach their accommodation or congress area.

KONGRE FAHRİ/ONUR BAŞKANLARI

Cemil Ufuk TOĞRUL – Türkiye Cumhuriyeti Odessa Başkonsolosu

Prof. Igor KOVAL – Odessa National I.I. Mechnikov University Rektörü

Yrd. Doç. Dr. Sami BASKIN – Saygın Bilim Derneği Başkanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Adem İŞCAN

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Asad LAYEK

Yrd. Doç. Dr. Ender EYÜBOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Süleyman TAAN

Yrd. Doç. Dr. Yuliia TARASIIUK

SEKRETARYA

Ar. Gör. Özlem GEDİKLİ

Ar. Gör. Tuğba KOCADAĞ ÜNVER

Arş. Gör. Samet EKİN

Arş. Gör. Serdar SAFALI

SCIENCE COMMITTEE

Prof. Dr. Ahmad Alhosain – Damascus University (SYRIA)

Prof. Dr. Ahmad Mohamad Wais – Bahrain University (BAHRAIN)

Prof. Dr. Mehmet Küçük – Recep Tayyip Erdoğan University (TÜRKİYE)

Prof. Dr. Muslih Abdel Fattah Najjar – Hashemite University (JORDAN)

Assoc. Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan – Gaziosmanpaşa University (TÜRKİYE)

Assoc. Prof. Dr. Bekir Şişman – Ondokuz Mayıs  University (TÜRKİYE)

Assoc. Prof. Dr. Yakup Poyraz – Ondokuz Mayıs University (TÜRKİYE)

Assoc. Prof. Dr. Mesut Gün – Nevşehir Hacı Bektaş Veli University (TÜRKİYE)

Assoc. Prof. Dr.  Nuh Doğan – Ondokuz Mayıs University (TÜRKİYE)

Assoc. Prof. Dr.  Oğuzhan Sevim – Atatürk University (TÜRKİYE)

Assoc. Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez – Gaziosmanpaşa University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr. Abdulhalim Abdullah – Artuklu University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr.Adem Şahin – Gaziosmanpaşa University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr. Ahmad Tuama Halabi – Qatar University (QATAR)

Asst. Prof. Dr.Ahmad Yasouf – Lyon University (FRANCE)

Asst. Prof. Dr.Bünyamin Sarıkaya – Muş Alparslan University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr. Delloui Nasreddine – Mascara University (ALGERIA)

Asst. Prof. Dr.Dyiaa Adeen Alkalesh – Homs University (SYRIA)

Asst. Prof. Dr. Erhan Akın – Adıyaman University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr. Hatice Altunkaya – Adnan Menderes University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr. Mustafa Said Kıymaz – University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr.Walid Sarakbi – Hama University (SYRIA)

Asst. Prof. Dr.Yasin Gökbulut – Gaziosmanpaşa University (TÜRKİYE)

Asst. Prof. Dr.Yuliia Tarasuik – Odessa National I.I. Mechnikov University (UKRAIN)

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK – Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education Dean

It will be announced later

ubetak2018@gmail.com

+905550315360

It will be announced later

Odessa National I.I. Mechnikov University

Institute of Social Sciences French Street 24/26 – Odessa / Ukraine

Makale eklemek için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş Yap
40cd750bba9870f18aada2478b24840a40cd750bba9870f18aada2478b24840a